Tańsze przejazdy pociągami


Rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługują ulgi na przejazdy kolejowe

Z Kartą Dużej Rodziny rodzicom przysługują zniżki na przejazdy kolejowe: - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne. Zniżka przysługuje ojcu i matce oraz ich małżonkom. Dzieci korzystają ze zniżek uczniowskich (dlatego powinny mieć ze sobą legitymację).

Niektóre spółki kolejowe oferują dodatkową zniżkę handlową, niezależną od zniżki ustawowej.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter