O Karcie Dużej Rodziny


Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" od zarania swej działalności starał się o wprowadzenie w Polsce Kart Dużej Rodziny.

Początkowo – gdy nie było szans na wprowadzenie Karty ogólnopolskiej – skoncentrowaliśmy nasze działania wokół samorządów. Zainicjowaliśmy cykl konferencji, które popularyzowały ideę lokalnych Kart dla Dużych Rodzin.

Wkrótce pozyskaliśmy pierwsze miasta, które zdecydowały się na taki krok. Wraz z nimi przekonywaliśmy kolejne samorządy do podobnych działań. Pod koniec 2012 roku w całej Polsce było już ponad 100 miast, które – pod różnymi nazwami – wprowadziły swoje Karty. I wtedy udało nam się zainteresować tą ideą ówczesny rząd.

Dla rodzin wielodzietnych Karty są formą ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach rodzin nieco większej sumy pieniędzy - co, wobec dużych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, jest szczególnie ważne. Wprawdzie zaoszczędzone sumy nie są wielkie, ale w dużej rodzinie liczy się każdy grosz.

Niezwykle istotną rolą Karty jest przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin mających liczne potomstwo przez obniżenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, w życiu sportowym.

Wreszcie niebagatelną rolą jest promocja dużych rodzin poprzez Kartę, która jest uprawnieniem, a nie zasiłkiem. Nie wydaje się jej z powodu ubóstwa rodziny, ale w uznaniu wartości pracy związanej z wychowywaniem kolejnego dziecka. Nie wymaga się przedstawienia zaświadczenia o dochodach, ale informacji, ile dzieci wychowuje się w rodzinie.

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Kroki milowe

 • 2007 maj

  Postulujemy wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w Polsce

  Po zapoznaniu się z rozwiązaniami europejskimi wpisaliśmy powstanie KDR jako jeden z naszych głównych postulatów

 • 2007 paź

  Inicjujemy KDR w samorządach

  Inicjujemy cykl konferencji promujących ideę samorządowych Kart Dużej Rodziny

 • 2008 lut

  Samorządy wprowadzają lokalne Karty Dużej Rodziny

  Pierwsze samorządy wprowadzają lokalne Karty Dużej Rodziny

 • 2010 sie

  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NT. KART DUŻEJ RODZINY

  Pierwsza ogólnopolska konferencja nt. Kart Dużej Rodziny organizowana wraz z Grodziskiem Maz.

 • 2013 cze

  Powstaje Zespół ds. propagowania samorządowych Kart Dużych Rodzin

  Zespół działa przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2013 cze

  Prezydent popiera inicjatywę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

  Podczas I Zjazdu Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział poparcie dla inicjatywy ZDR3+ wprowadzenia w kraju Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 • 2013 cze

  Ekspert ZDR3+ przedstawia analizę wprowadzenia KDR

  Dr Łukasz Hardt opracował dla ministra pracy Władysława Kosiniak-Kamysza dokument analizujący możliwości wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 • 2013 wrz

  Powołanie Zespołu ds. Karty Dużej Rodziny przy MPiPS

  W skład zespołu weszli przedstawiciele: samorządu terytorialnego, Kancelarii Prezydenta oraz ZDR „Trzy Plus”.

 • 2014 maj

  Rada Ministrów przyjmuje rozporządzenie o KDR

  16 czerwca 2014 r. - na mocy rozporządzenia RM - startuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 • 2015 sty

  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

  Wchodzi w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

 • 2017 sty

  ZDR wygrywa konkurs na obsługę KDR

  MPiPS ogłosiło konkurs na obsługę programu KDR

 • 2017 gru

  Pozyskaliśmy 1800 nowych Parterów KDR

  Zorganizowaliśmy ogólnopolską siatkę Negocjatorów KDR, którzy w ciągu roku pozyskali 1800 nowych partnerów

 • 2018 sty

  Ponownie wygrywamy konkurs na obsługę Programu KDR

  Ministerstwo ponownie rozpisało konkurs na obsługę programu KDR na lata 2018-2019

 • 2018 gru

  Pozyskaliśmy ponad 2000 nowych Partnerów KDR

  W roku 2018 podpisaliśmy ponad 2000 nowych umów w programie KDR

 • 2019 sty

  Nowelizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny

  Rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej trójkę dzieci, zyskują uprawnienia do dożywotniego posiadania KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter