Pytania i odpowiedzi


Najszybszym sposobem na zgłoszenie swojej firmy do partnerstwa w programie KDR jest kontakt z negocjatorem regionalnym. Namiary na negocjatorów z konkretnych województw można znaleźć tutaj.

Innym sposobem zgłoszenia jest wypełnienie formularza w portalu EMPATIA.

Tak. Nie pobieramy żadnych opłat za przystąpienie i trwanie w programie.

  • Zwiększenie zainteresowania firmą oraz napływ klientów, którzy poszukują punktów oferujących zniżki na KDR. Po zawarciu umowy dane firmy oraz rodzaj udzielanej zniżki są widoczne na mapce partnerów na stronie MRPIPS oraz w aplikacjach na telefony.
  • Po podpisaniu umowy otrzymują Państwo pakiet naklejek "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" oraz możliwość posługiwania się tym znakiem (także w wersji cyfrowej).
  • Uczestnictwo w propagowaniu i wspieraniu polityki rodzinnej oraz współtworzenie pierwszego tego typu ogólnopolskiego programu. Partnerstwo w tym projekcie to świadoma realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wysokość i rodzaj zniżki to dobra wola partnera, przy czym decyzja partnera musi być zatwierdzona przez Departament Rodziny MRPIPS w procesie oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Nie. Ministerstwo w żaden sposób nie partycypuje w refundowaniu zniżki udzielanej przez partnera.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na okres przynajmniej jednego roku, a każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Biuro KDR pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Anna Tanowska, tel.: 732 988 446
Karolina Sokólska, tel.: 732 988 450
e-mail: biuro_kdr@3plus.pl

W przypadku chęci zmiany wysokości zniżki lub liczby oddziałów, w których zniżka jest udzielana, skontaktuj się z negocjatorem odpowiedzialnym za dany region lub Biurem KDR.

Związek Dużych Rodzin (ZDR) "Trzy Plus" wygrał konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPIPS) na obsługę programu KDR w latach 2020-2021.

Tak więc umowa na partnerstwo w programie zawierana jest pomiędzy ZDR "Trzy Plus" – realizującym zadanie powierzone przez MRPIPS – a danym partnerem.

Z ramienia ZDR umowy są podpisywane przez negocjatorów regionalnych na mocy otrzymanych upoważnień do wykonywania tej czynności.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter